До уваги абітурієнтів 2017 року
відкрито набір на спеціальність
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»!

 

Спеціалізації:

  • «Міжнародний туризм»;
  • «Міжнародні організації та дипломатичний протокол»;
  • «Міжнародна інформація»;
  • «Міжнародні наукові та освітні проекти».

Термін навчання: 3 роки 9 місяців


Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на 1 курс бакалаврату на базі повної загальної середньої освіти:

1. Українська мова та література (від 100 балів);

2. Історія України (від 100 балів);

3. Іноземна мова (англійська) (від 100 балів);

 

 Необхідні документи:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

-    документ, що посвідчує особу та громадянство;

-    свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

-    військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

-  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-    сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-    документи, які підтверджують  право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-І або квотами-З (за наявності).

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-     копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-     копію свідоцтва  про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

-    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-   копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-   копії документів, які підтверджують  право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-І або квотами-З (за наявності);

-    4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;

-    медичну довідку за формою 086/У;

-    папка на зав’язках, 2 конверти з марками по Україні;

-    інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

 Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної компанії

Денна, заочна (дистанційна) та вечірня форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту (для денної та заочної форм навчання)

29 червня по 25 липня (до 18.00)

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня

(до 18.00 години)

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 01 серпня (до 12.00 годин)

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

-          на місця за кошти державного бюджету

не пізніше 05 серпня (до 12.00 години)

-          на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 14 серпня

Зарахування вступників відбувається:

-          за кошти державного бюджету

не пізніше 07 серпня (12.00 години)

-          за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 15 серпня

   
© ALLROUNDER