1. Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти.
2. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки).

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня осіб, які не менше одного року здобувають ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова.

   
© ALLROUNDER