Kuzmenko   Заступник декана з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор.

   Кузьменко В.У. є відомим фахівцем у галузі педагогічної та вікової психології, здійснює вагому науково-дослідницьку роботу, була і є учасником багатьох міжнародних та всеукраїнських проектів, бере активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів. Нагороджена грамотами КМДА, МОН України, НАПН України, медалями: «За наукові досягнення імені Г.С. Костюка» (2010р.); імені Пилипа Орлика, імені М.П. Драгоманова. У 1979 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, педагогічний факультет.

   З 1987 р. по 1990 р. навчалася в аспірантурі НДІ психології АН УРСР. Кандидатську дисертацію   захистила 25 грудня 1990 р.   у   спеціалізованій   раді НДІ психології УРСР. Тема дисертації «Вплив самостійності дошкільників на становлення взаємин з однолітками». Вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки та психології присвоєно у   1996 році. З 1990р. по 2002 р. працювала доцентом, а потім завідувачем кафедри дошкільної психології та педагогіки КМПУ імені Б. Д.Грінченка. У 2002 році за направленням МОН України розпочала навчання в докторантурі НПУ імені М.П.Драгоманова. Доктор психологічних наук з 15 лютого 2007 року. Докторську дисертацію захистила 21 червня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України. Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини 3-7 років». Вчене звання професора присвоєно 3 липня 2008 року. З 2005 р. по 2008 р. - професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри психології Кримського гуманітарного факультету, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки та психології, голова науково-методичної Ради інституту, член науково-методичної Ради НПУ імені М.П.Драгоманова. З 2008 р. до цього часу - професор кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М.П. Драгоманова.

   В.У.Кузьменко проводить велику наукову та громадську роботу, керує науковою роботою аспірантів та магістрантів. З 2006 року є членом спеціалізованої Ради по захисту дисертацій із спеціальності 19.00.07. в НПУ ім. М.П.Драгоманова, з 2008 по 2013 р.- членом спеціалізованої Ради по захисту дисертацій із спец 19.00.01. в ОНУ імені І. П.Мечнікова, членом Журі Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року» (2012, 2013р.), членом Журі студентської наукової Олімпіади (2008, 2009 р.р.), членом Журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у м. Переяслав-Хмельницький (2012, 2013, 2014 р.р.), членом редакційної Ради науково-методичного журналу «Дошкілля», членом Вченої Ради факультету психології, головою науково-методичної ради факультету психології НПУ імені М.П.Драгоманова. Є членом редакційної Ради фахового збірника «Соціологія, психологія та управління: міжнародний форум», редакційної ради фахового збірника «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», редакційної Ради фахового збірника «Вісник Інституту розвитку дитини». Розробляє тему наукового дослідження «Психолого-педагогічні засади розвитку індивідуальності майбутнього психолога», видає наукові статті у відповідності до напрямку наукової роботи кафедри та індивідуальної теми наукового дослідження. Віра Ульянівна є науковим керівником 2 та 3 видання програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА» та методичних рекомендації до неї, що користується великим попитом серед дошкільних працівників. Кузьменко В.У. - автор та співавтор більше 250 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких методичні рекомендації для психологів, навчальні програми ряду психологічних дисциплін, монографія «Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років», хрестоматії з історії дошкільної педагогіки, консультативної психології, посібник та підручник з консультативної психології, науково-популярні видання для батьків, педагогів, психологів.

   
© ALLROUNDER