hanecka   Заступник декана із соціально-виховної роботи факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації.

   Ханецька Тетяна автор понад 40 наукових публікацій з проблеми професійної підготовки майбутніх психологів у системі вищої освіти. Вона є співавтором багатьох навчальних посібників для студентів спеціальності «Психологія» з написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, методичних рекомендацій щодо проходження фахових практик (2006-2015 р. р.), «Психосоматика: психічне, тілесне, соціальне. Хрестоматія». (2014 р.), під її авторством виданий навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Культура мовленнєвого спілкування психолога», рекомендований МОН України (2012 р.). Ханецька Т.І. проводить наукову роботу з проблем формування та розвитку культури спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів.

   Маючи педагогічний стаж понад 18 років у НПУ ім. М П. Драгоманова, Ханецька Тетяна розробила типові навчальні програми з дисциплін «Основи психокорекції», «Основи профорієнтації», «Комунікативна психологія» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» та «Психологія професійної кар’єри», «Психологія професійних деструкцій», спецкурс «Культура спілкування психолога» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання ОКР «Магістр» спеціальності «Психологія». Входить у робочу групу із розробки та вдосконалення навчальних планів спеціальності «Психологія», відповідальна за розподіл навчального навантаження викладачів кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, за організацію та проведення виробничої психокорекційної практики студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Психологія».

   
© ALLROUNDER