bulahБулах Ірина Сергіївна

  Декан факультету психології, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Доктор психологічних наук, «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016р.).

   Нагороджена орденом Святих Кирила і Мефодія Української православної церкви за відродження духовності в Україні (2010р.); нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2006р.); медалями: «За наукові досягнення імені Г.С. Костюка» (2010р.); імені М.П. Драгоманова (2010р.), імені Григорія Сковороди (2008р.), грамотою Національної академії педагогічних наук України (2004р.); почесною грамотою кабінету міністрів України (2015р.).

   Ірина Булах – відомий теоретик і дослідник проблеми морального зростання особистості на різних вікових етапах онтогенезу. Ініціатор і розробник концепції професійної підготовки психологів-консультантів, системи навчально-методичних комплексів зі спеціальності «Психологія», спеціалізації «Психологія консультування».

  Вся професійна діяльність Ірини Сергіївни пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова. Починаючи з 1977р., коли вона стала студенткою ВНЗ (Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького – нині НПУ імені М.П.Драгоманова), і в сьогоденні, коли професійні й науково-дослідні здобутки передаються нею, як викладачем, студентській молоді.

   У 1989 р. успішно закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію. У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи особистісного зростання підлітків», у 2005р. отримала вчене звання професора. З 2007 року по 2017 рік була завідувачем кафедри теоретичної та консультативної психології. У 2017 році була обрана деканом факультету психології.

   Маючи потужний психологічний досвід роботи, Ірина Сергіївна Булах стала ініціатором і співавтором розробки пакету документів зі спеціальності «Психологія», спеціалізація «Психологія консультування» (22 навчальні програми для бакалаврів, 11 – для спеціалістів, 10 – для магістрів). Нею проведено фундаментальну наукову роботу з проблем особистісно зорієнтованого розвитку майбутніх психологів. За її редакцією видано підручник «Консультативна психологія» (2014 р., 2015 р.). Для впровадження теоретичних знань у практику для майбутніх спеціалістів видано навчальні посібники «Хрестоматія з консультативної психології» (2015р.), «Психологія життєвих криз особистості» (2015р.), а також монографія «Психологія особистісного зростання підлітків: реалії та перспективи» (2016р.). Всього в її науковому доробку понад 150 наукових праць.

    Високий науковий та творчий потенціал Ірини Булах дозволяє їй передавати власний психологічний досвід молодим науковцям. Під її керівництвом 28 аспірантів захистили кандидатські дисертації та 4 докторанти – докторські дисертації. І.С. Булах має свою наукову школу, молоді вчені якої ґрунтовно досліджують проблему розвитку моральної самосвідомості особистості, специфіку професійної підготовки майбутніх психологів.

    Висококваліфікований спеціаліст у галузі вікової та педагогічної психології, професор І.С. Булах понад 14 років очолює спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

    Ірина Сергіївна користується заслуженою повагою й авторитетом серед колег та студентів.

   
© ALLROUNDER