Sidorenko ОКандидат психологічних наук, доцент

Має досвід викладання таких дисциплін: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія міжособистісного спілкування», «Психологія сім’ї», «Основи психології та педагогіки».

Професійні та наукові інтереси:

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості поведінки учнів молодшого шкільного віку з низькою результативністю в учінні» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми дитячої психології, вікової психології, педагогічної психології, психології виховання, професійної підготовки майбутніх педагогів та психологів, психології сім’ї та сімейних відносин, зокрема: психологія молодої сім’ї, побудова сімейних взаємостосунків, проблема свідомого вибору партнера для сімейного життя, психологія батьківства, психологія статі та сексуальності, психологічна допомога сім’ї.

Автор понад 35 наукових праць, серед них: 3 навчально-методичних посібника, 2 практикуми, робочі та навчальні програми з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія сім’ї», статті у фахових виданнях з психології, матеріали конференцій і ін.

   
© ALLROUNDER