Vihodtseva OКандидат психологічних наук, доцент.

Стаж роботи у вищій школі – 13 років, загальний стаж роботи у сфері освіти –20 років. У 2004 році відбувся захист кандидатської дисертації «Психологічні особливості засвоєння текстової інформації студентами вищих педагогічних закладів освіти».

Є досвід викладання наступних дисциплін психологічного циклу: «Загальна психологія з практикумом», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Історія психології», «Соціальна психологія», «Психологія управління», «Патопсихологія», «Тренінг самопізнання», «Тренінг мотивації діяльності», спецкурс «Психологічні основи опрацювання навчального тексту».

Проведено розробку та впровадження навчальних програм, написання  навчальних посібників (одноосібно: «Загальна психологія з практикумом» - 2012 рік, «Патопсихологія» - 2013 рік), навчально-методичного посібника («Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту» - у співавторстві, під грифом МОН України – 2015 рік). Загалом викладач має понад 25 публікацій.

Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми загальної та соціальної психології, зокрема проблема соціальної відповідальності та альтруїстичної поведінки особистості, формування моральної сфери особистості, питання міжгрупової взаємодії на етапі трансформації суспільних відносин.

   
© ALLROUNDER