Stavitska 1     12 січня 1965 року в с. Ковалин, Переяслав-Хмельницького району, Київської області  народилася Ставицька Світлана Олексіївна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка  кафедри  загальної і соціальної психології та психотерапії факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ імені М.П.Драгоманова (2012 р.). Відмінник Освіти України (2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2015 р.)

      У 1980 році з відзнакою закінчила Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю «Вчитель початкових класів», а у 1989 році - Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, педагогічний факультет, за спеціальністю педагогіка і психологія (шкільна), кваліфікація «Викладач-дослідник з педагогіки і психології» та почала працювати викладачем кафедри психології. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку», а в 2013 році докторську дисертацію «Ґенеза духовної самосвідомості юнацтва». У 2002 році отримала звання доцента, а в 2014 році звання професора.

      Має більше 150 наукових праць, серед них, написані у співавторстві підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (Польща, Литва, Латвія, Білорусія). Зокрема, «Соціальна психологія: практикум», «Загальна психологія: практикум», «Психологія розвитку та вікова психологія: практикум», монографія «Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці» та ін. Викладає такі навчальні дисципліни: «Загальна психологія», «Соціальна, психологія», «Психологія релігії»; спецкурси: «Психологія  самосвідомості»,  «Психологія духовності», «Психологія сучасних маніпулятивних впливів», «Сучасна соціальна психологія».

      Сфера наукових інтересів стосується проблем розвитку духовності та духовної самосвідомості особистості. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, шість з яких успішно захистили кандидатські дисертації.

      За плідну освітню,  наукову і громадську роботу нагороджена Грамотою АПН України, грамотою та подякою ректора університету, медаллю Г. С.Костюка за наукові досягнення у галузі психолого-педагогічних наук, медаллю «Драгоманівська родина», почесними грамотами Федерації професійних спілок України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України та Ради профспілки працівників освіти і науки м. Києва, Подякою Київського міського голови та ін.

   
© ALLROUNDER