Zelinskaya T     Доктор психологічних наук, професор. «Заслужений працівник освіти України» (2015 р.).

      Закінчила в 1976 році Московський педінститут  і здобула кваліфікацію викладача психології і педагогіки, психолога. В 1980 році закінчила стаціонарно аспірантуру і захистила дисертацію з психології в Московському науково-дослідному інституті загальної і педагогічної психології на тему «Психологічні особливості ставлення підлітків до організаторської діяльності»  під керівництвом Д. Й. Фельдштейна.

      З вересня 1980 року по серпень 1985 року працювала старшим викладачем психології кафедри психології і педагогіки Тверського державного університету. З вересня 1985 року по серпень 1987 року  працювала радником завідувача кафедри психології Кабульського педінституту в Афганістані, а також викладала в магістратурі з психології.  Під керівництвом Т.М. Зелінської два  афганських викладача були підготовлені і вступили до аспірантури в індійський ВНЗ; підготовлені програми і основні навчально-методичні посібники для магістратури.  За плідну працю була нагороджена почесною грамотою міністерства освіти Демократичної Республіки Афганістана.

      З вересня 1987 року і по теперішній час працює в НПУ імені     М. П. Драгоманова: спочатку працювала доцентом, професором на кафедрі психології, потім професором на кафедрі теоретичної і консультативної психології.  Під  керівництвом Т. М. Зелінської  аспіранти захистили 11 кандидатських дисертацій з психології. На цей час має  опублікованих 130 друкованих праць, з яких 45 – це підручники, навчальні посібники,монографії, навчально-методичні посібники.

      В 2005 році було присвоєно Тетяні Миколаївні вчене звання професора кафедри психології, в 2014 році –  вона захистила докторську дисертацію на тему «Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці»  (науковий консультант академік С. Д. Максименко).

     Викладає дисципліни: загальна психологія, соціальна психологія, вікова і педагогічна психологія, основи психотерапії, патопсихологія, сучасні напрями психотерапії амбівалентності особистості, психотерапія деструктивної та залежної поведінки.

      Виховала двох дітей, які успішно працюють і мають свої сім’ї.  

   
© ALLROUNDER