Polishchuk S    Кандидат психологічних наук, в.о. доцента кафедри загальної та соціальної психології та психотерапії Факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

      У 1996 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова за  спеціальністю українська мова та література. У 2000р. за спеціальністю психологія отримала кваліфікацію практичного психолога у закладах освіти.  У 2002 р. у магістратурі здобула кваліфікацію психолога, викладача психології.

      З 2005 р. навчалася у аспірантурі Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, а в 2007 р.  під керівництвом проф. Побірченко Н.А. захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

      З 2007 р. працювала на факультеті природничо-географічної освіти та екології  на кафедрі психолого-педагогічних дисциплін.

      Поліщук С.П. має  10 опублікованих друкованих праць, з яких 3 статті у іноземних виданнях та 7 – у фахових виданнях з психології.       Приймає участь у наукових конференціях.

    Викладає дисципліни: Загальна психологія з практикумом, Основи психоконсультації та психокорекції, Психологія вищої школи, Психологія конфлікту, Основи педагогіки та психології, Організація психологічної служби.

   
© ALLROUNDER