Tomilina 1      Методист деканату,  за сумісництвом викладач кафедри загальної та соціальної психології та психотерапії Факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

      У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, де здобула кваліфікацію викладача початкового навчання.

      Після закінчення університету почала працювати заступником голови комісії з соціального страхування Профспілкової організації співробітників НПУ імені М.П. Драгоманова. У квітні 2010 року працювала старшим лаборантом кафедри соціальної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та управління. З листопада 2010 до серпня 2014 року навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

      На цей час Томіліна О. Л. має  10 опублікованих друкованих праць, з яких 3 статті – у фахових виданнях з психології, 5 тез конференцій та 3 робочі програми для викладання предметів психологічного циклу (у співавторстві). Приймала участь у 10 наукових конференціях.

      Веде семінарські та практичні заняття з навчальних дисциплін: Психологія конфлікту, Психопрофілактика і психотерапія відхилень психічного розвитку .

   
© ALLROUNDER