Busheva T     Кандидат психологічних  наук, доцент, професор кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

     Закінчила з відзнакою Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, де здобула кваліфікацію психолога, викладача психологічних дисциплін.

     Автор понад 100 наукових праць та навчальних посібників, серед них 26 статей у фахових виданнях з психології, 4 розділи колективних наукових монографій, типові навчальні програми з таких навчальних дисциплін, як: «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Організація і проведення наукових досліджень у психології», «Методологія і методи наукових досліджень», «Математичні методи в психології», спецкурсів «Проективна психодіагностика», «Комп’ютерна психодіагностика», підручник «Психодіагностика». Підготувала 3 кандидатів психологічних наук.

     На факультеті викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Психодіагностика» (ОКР бакалавр), «Організація і проведення наукових досліджень у психології», «Проективна психодіагностика» (ОКР магістр).

   
© ALLROUNDER