Otich D    Кандидат психологічних наук,  доцент кафедри загальної та соціальної психології та психотерапії Факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

      У 2009 році закінчила Інститут соціології, психології та управління з відзнакою де здобула кваліфікацію викладача психології, психолога. Закінчила І та ІІ ступені Московського інституту гештальту і психодрами за напрямом «Гештальтпсихологія».

      З 2009 року працювала практичним психологом у школі № 153 м. Києва імені А.С. Пушкіна. Після закінчення університету почала працювати викладачем кафедри практичної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова. З листопада 2009 до серпня 2012 року навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У червні 2014 року захистила дисертацію «Я-концепція як чинник копінг-стратегій майбутніх психологів» під керівництвом доц. Т.В. Бушуєвої.

      На цей час Отич Д.Д. має  41 опублікованих друкованих праць, з яких 4 статті у іноземних виданнях та 10 – у фахових виданнях з психології та 2 розділи колективних монографій (1 з них зарубіжна), 8 тез конференцій та 3 робочі програми для викладання предметів психологічного циклу (у співавторстві). Приймала участь у 60 наукових конференціях.

      Викладає дисципліни: Соціальна психологія, Сучасна соціальна психологія, Психологія релігії, Психодіагностика, Сучасні напрями психотерапії, Індивідуальна та сімейна психотерапія, Психотерапія деструктивної та залежної поведінки.

   
© ALLROUNDER