Fedorenko A     Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова.

      Алла Федорівна має 2 вищі освіти з відзнакою (спеціаліст – “загальнотехнічні дисципліни”; спеціаліст – “практична психологія”). Закінчила цільову заочну аспірантуру НПУ ім. М.П.Драгоманова в 2007 р. без відриву від навчально-виховного процесу, успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Психологічні чинники попередження і подолання професійної дезадаптації у майбутніх психологів-практиків”. З  2014 року працює над докторською дисертацією.

       Маючи педагогічний стаж понад 20 років у НПУ імені М П. Драгоманова,  Алла Федорівна розробила типові навчальні програми з дисциплін «Психологія конфлікту», «Психопрофілактика і психотерапія відхилень психічного розвитку», для студентів стаціонарної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» та «Юридична психологія», спецкурс «Психологія професійної адаптації/дезадаптації» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання ОКР «Магістр» спеціальності «Психологія». Входить у робочу групу із розробки та вдосконалення навчальних планів спеціальності «Психологія», відповідальна за розподіл навчального навантаження викладачів кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії, за організацію і проведення виробничої магістерської практики студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Психологія».

      Алла Федорівна автор понад 50 наукових публікацій з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти, серед них, навчальні та навчально-методичні посібники, наукові видання, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. З метою підвищення ефективності професійної підготовки студентів, була співавтором багатьох навчальних посібників для студентів спеціальності «Психологія» з написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, методичних рекомендацій щодо проходження фахових практик (2006-2016 р. р.), під її авторством виданий навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Психологія професійної адаптації/дезадаптації», рекомендований МОН України (2012 р.).

      Сфера наукових інтересів стосується проблем ціннісно-смислового розвитку особистості в умовах вікових і суспільних криз та професійної адаптації/дезадаптації майбутніх фахівців, працює над докторським дослідженням генези ціннісно-смислової сфери студентської молоді.  

За наукові досягнення у галузі психолого-педагогічних наук нагороджена медаллю Г.С. Костюка та почесними грамотами НПУ імені М.П. Драгоманова за освітню і громадську діяльність.

   
© ALLROUNDER