Освітні послуги  

   

Освітні ресурси  

   

bulah  Декан факультету психології, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Доктор психологічних наук, «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016р.).

   Нагороджена орденом Святих Кирила і Мефодія Української православної церкви за відродження духовності в Україні (2010р.); нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2006р.); медалями: «За наукові досягнення імені Г.С. Костюка» (2010р.); імені М.П. Драгоманова (2010р.), імені Григорія Сковороди (2008р.), грамотою Національної академії педагогічних наук України (2004р.); почесною грамотою кабінету міністрів України (2015р.)

  Ірина Булах – відомий теоретик і дослідник проблеми морального зростання особистості на різних вікових етапах онтогенезу. Ініціатор і розробник концепції професійної підготовки психологів-консультантів, системи навчально-методичних комплексів зі спеціальності «Психологія», спеціалізації «Психологія консультування».

  Вся професійна діяльність Ірини Сергіївни пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова. Починаючи з 1977р., коли вона стала студенткою ВНЗ (Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького – нині НПУ імені М.П.Драгоманова), і до сьогодні, коли професійні й науково-дослідні здобутки передаються нею, як викладачем, студентській молоді.

   У 1989 р. успішно закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію. У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи особистісного зростання підлітків», у 2005р. отримала вчене звання професора. З 2007 року по 2017 рік була завідувачем кафедри теоретичної та консультативної психології. У 2017 році була обрана деканом факультету психології.

   Маючи потужний психологічний досвід роботи, Ірина Сергіївна Булах стала ініціатором і співавтором розробки пакету документів зі спеціальності «Психологія», спеціалізація «Психологія консультування» (22 навчальні програми для бакалаврів, 11 – для спеціалістів, 10 – для магістрів). Нею проведено фундаментальну наукову роботу з проблем особистісно зорієнтованого розвитку майбутніх психологів. За її редакцією видано підручник «Консультативна психологія» (2014 р., 2015 р.). Для впровадження теоретичних знань у практику для майбутніх спеціалістів видано навчальні посібники «Хрестоматія з консультативної психології» (2015р.), «Психологія життєвих криз особистості» (2015р.), а також монографія «Психологія особистісного зростання підлітків: реалії та перспективи» (2016р.). Всього в її науковому доробку понад 150 наукових праць.

  Високий науковий та творчий потенціал І.С. Булах надає їй можливість передавати власний психологічний досвід молодим науковцям. Під її керівництвом 28 аспірантів захистили кандидатські дисертації та 4 докторанти – докторські дисертації. Ірина Сергіївна  має свою наукову школу, молоді вчені якої ґрунтовно досліджують проблему розвитку моральної самосвідомості особистості, специфіку професійної підготовки майбутніх психологів.

  Висококваліфікований спеціаліст у галузі вікової та педагогічної психології, професор І.С. Булах понад 14 років очолює спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

    Ірина Сергіївна користується заслуженою повагою й авторитетом серед колег та студентів.

   
© ALLROUNDER