Освітні послуги  

   

Освітні ресурси  

   

Kovchina   Доктор педагогічних наук, професор кафедри політичної психології та міжнародних відносин факультету психології Національного педагогічного уні­верситету імені М.П. Драгоманова.
«Відмінник освіти», у 2011 р. Патріархом Київський і всієї Руси-України нагороджена «Благословенною  грамотою».

Свій шлях ученого розпочала у 1997 році, коли під керівництвом дійсного члена АПН України Ничкало Неллі Григорівни захистила дисертацію на ступінь кан­дидата педагогічних наук з теми «Реформування загальної середньої педагогічної освіти у Польщі у 80-90-роках XX ст.» зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У 2001 році отримала вчене звання доцент по кафедрі соціа­льної педагогіки. У 2003 році вступила до докторантури, яку успішно завершила у 2008 році захистом док­торської дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У науковому доробку І.М. Ковчиної монографії «Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи» (2007 р.), «Педагогічна освіта в Польщі у 80-90-х роках XX століття» (2000 р.), навчально-методичні посіб­ники «Сучасні технології соціальної роботи за ру­бежем» (2001 р.), «Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості» (2005 р.), «Основи соціально-правового захисту особистості» (2011 р.), «Основи галузевого законодавства в соціальній роботі» за ред. І.М. Ковчиної (2011 р.), «Актуальні проблеми соціально-правового захисту населення» за ред. І.М. Ковчиної (2012 р.), 12 навчальних програм для студентів спеціальності «соціальна педагогіка», «соціальна робота», «соціальна допомога» та понад 100 наукових та науково-методичних статей. Підготувала кандидатів педагогічних наук: О.О. Романовську, Л.І. Дябел, О.В. Холоденко, О.Р. Поляновську, І.Г. Сизоненко, А.О. Тургенєву. Зміст її роботи як ученої спрямований на виховання у студентської молоді загальнолюдських цінностей та моральних якостей, пов’язаних з верховенством права, великого значення надається формуванню правової поведінки, національної свідомості та соціальної відповідальності. 

   
© ALLROUNDER