Освітні послуги  

   

Освітні ресурси  

   

Panchenko MКандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

У 2007 році розпочала роботу над дисертаційним дослідженням по темі «Національно-патріотичні аспекти культурно-мистецької спадщини України (60-80-ті рр. ХХ ст.)» і в 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.20 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова захистила дисертаційне дослідження та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури (історичні науки). 
З 01.09.2012 р. – переведена на посаду доцента кафедри соціально-правового захисту населення. У 2015 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі соціально-правового захисту населення. Активно працює у відповідності до своєї наукової проблеми «Міжнародні нормативно-правові технології соціального захисту особистості у професійній підготовці студентів», що підтверджують надруковані навчально-методичний посібник “Основи галузевого законодавства в соціальній роботі” 2011 р., у співавторстві “Актуальні проблеми соціально-правового захисту населення” 2012 р., 10 навчальних програм для студентів спеціальностей «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «соціальна допомога» наукові та науково-методичні статті більше 20-ти, участь в конференціях: щорічних Звітно-наукових, Всеукраїнських,Міжнароднихі опубліковані матеріали.Рецензувала магістерські роботи студентів-магістрантів. Активно впроваджує новітні методики мультимедійного викладання дисциплін.

   
© ALLROUNDER