Освітні послуги  

   

Освітні ресурси  

   

Spivak DСтарший Викладач кафедри політичної психології та міжнародних відносин.

Викладає наступні дисципліни: курси загальної, вікової, педагогічної психології на факультеті іноземної  філології, спецкурс «політична психологія» на факультеті соціології, психології та управління. 

В 1991 вступив до Педагогічного Університету імені М.П.Драгоманова, який закінчив в 1996 році (диплом з відзнакою).

З 2000 року працюю в Національному Педагогічному Університеті імені М.Л.Драгоманова.

Навчальні посібники:

1.  Програма курсу «Психологія реклами» // Психологія: комплекс типових навчальних програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів: Навч. посіб. К., Вид-во НПУ імені  М.П. Драгоманова 201.  С.98- 106.

2.  Програма курсу «Політична психологія» // Психологія: комплекс типових навчальних програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів: Навч. посіб. К., Вид-во НПУ імені  М.П. Драгоманова, 2011. С.165 – 178.

3. Психологічне консультування в рекламі.// Консультативна психологія.: навчальний посібник./ І.С.Булах, В.У.Кузьменко, Е.О.Помиткін [та ін.].– К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - 459с. – С.4. Психологічне консультування в політиці./ Навчальний посібник "Консультативна психологія". К.,2012

4. Психологічне консультування в політиці./ Консультативна психологія.: навчальний посібник./ І.С.Булах, В.У.Кузьменко, Е.О.Помиткін [та ін.].– К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - 459с. – С.

5.Політична психологія: хрестоматія/ Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2015

Навчально-методичні посібники:

1. Загальна психологія. Інформаційне забезпечення змісту практичних занять, індивідуальної, самостійної роботи модульного контролю знань студентів (спеціалізація «Психологія»).Навчально-методичний посібник/Лисянська Т.М., співак Н.В., Співак Д.М.- К.: Інститут сучасного підручника,2007 - 144с.

2. Журнал педагогічної практики з психології для студентів 4 курсу. / Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. /Лисянська Т.М., співак Н.В., Співак Д.М К.,2008 – 30 с.

3. Журнал педагогічної практики з психології для студентів 5 курсу. Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. /Лисянська Т.М., співак Н.В., Співак Д.М К.,2008 – 34с.

   
© ALLROUNDER