Освітні послуги  

   

Освітні ресурси  

   

Olshevsky YaВикладач кафедри політичної психології та міжнародних відносин, аспірантка кафедри теоретичної та консультативної психології факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
В науковому руслі здійснює написання кандидатської дисертації на тему «Психологічні особливості особистісно-професійної позиції викладачів гуманітарних дисциплін». У науковому доробку Я.О. Ольшевської 5 навчальних програм для студентів спеціальності «психологія», «історія» та  20 наукових та науково-методичних статей. Зміст роботи Я.О. Ольшвської фокусується на науково-дослідницькій діяльності в галузі вивчення теоретичних та прикладних аспектів проблеми підготовки педагогічних кадрів в ВНЗ; також спрямований на виховання у студентської молоді загальнолюдських цінностей та моральних якостей, пов’язаних з особистісним аспектом викладацької діяльності. В ракурсі практичних вмінь - тренінгова діяльність: Ментальні/Інтелектуальні карти, індивідуальні консультації. 

   
© ALLROUNDER