Panchenko MКандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

У 2007 році розпочала роботу над дисертаційним дослідженням по темі «Національно-патріотичні аспекти культурно-мистецької спадщини України (60-80-ті рр. ХХ ст.)» і в 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.20 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова захистила дисертаційне дослідження та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури (історичні науки). 
З 01.09.2012 р. – переведена на посаду доцента кафедри соціально-правового захисту населення. У 2015 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі соціально-правового захисту населення. Активно працює у відповідності до своєї наукової проблеми «Міжнародні нормативно-правові технології соціального захисту особистості у професійній підготовці студентів», що підтверджують надруковані навчально-методичний посібник “Основи галузевого законодавства в соціальній роботі” 2011 р., у співавторстві “Актуальні проблеми соціально-правового захисту населення” 2012 р., 10 навчальних програм для студентів спеціальностей «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «соціальна допомога» наукові та науково-методичні статті більше 20-ти, участь в конференціях: щорічних Звітно-наукових, Всеукраїнських,Міжнароднихі опубліковані матеріали.Рецензувала магістерські роботи студентів-магістрантів. Активно впроваджує новітні методики мультимедійного викладання дисциплін.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ